مجتمع 300 واحدی بیمه اکباتان

نصب و اجرای 10 دستگاه آسانسور در مجتمع 300 واحدی بیمه اکباتان

مجتمع 300 واحدی بیمه اکباتان

مجتمع 300 واحدی بیمه اکباتان

این مجتمع در سال ۱۳۹۱ در بیمه اکباتان احداث گردیده که دارای ۵ بلوک می باشد و هر بلوک دارای ۲ دستگاه آسانسور و مجموعا ۱۰ دستگاه آسانسور می باشد.
مشخصات آسانسورها به شرح ذیل می باشد : 

  • ۷ توقف
  • ظرفیت ۶ نفر
  • تمام اتوماتیک
  • تمام استیل

تمامی آسانسورها به صورت تیپ بوده و دارای طراحی و ظرفیت و مشخصات فنی یکسان می باشند.

نظرات :
ارسال نظر :
آخرین مطالب :