سایر قطعات آسانسور

ضربه گیر (بافر)
آسانسور پادرا 1402/03/27

ضربه گیر (بافر)

فروش و نصب انواع ضربه گیر (بافر) آسانسور

تراول کابل آسانسور
آسانسور پادرا 1402/03/27

تراول کابل آسانسور

فروش و نصب انواع تراول کابل آسانسور

قفل درب آسانسور
آسانسور پادرا 1403/01/25

قفل درب آسانسور

قفل درب آسانسور جزیی مهم در قطعات آسانسور به شمار می رود . یکی از امکاناتی که قفل درب آسانسور در اختیار می گذارد در زمان وقوع سانحه است .

فتوسل (چشمی) آسانسور
آسانسور پادرا 1402/03/27

فتوسل (چشمی) آسانسور

فروش و نصب فتوسل (چشمی) آسانسور

وزنه تعادل آسانسور
آسانسور پادرا 1402/03/27

وزنه تعادل آسانسور

فروش و نصب انواع وزنه تعادل آسانسور

اورلود (تشخیص بار ) آسانسور
آسانسور پادرا 1402/03/27

اورلود (تشخیص بار ) آسانسور

فروش و نصب انواع اورلود آسانسور

تعداد کل صفحات: 1 و تعداد کل نتایج 6