مجتمع مسکونی آریان

نصب و اجرای 4 دستگاه آسانسور در مجتمع مسکونی 200 واحدی آریان

مجتمع مسکونی آریان

مجتمع مسکونی آریان
این مجتمع ۲۰۰ واحدی دارای ۴ دستگاه آسانسور می باشد که ۳ دستگاه آسانسور تیپ و مسافربر و دارای مشخصات یکسان می باشد و ۱ دستگاه آسانسور بعنوان حمل بار توسط تیم فنی آسانسور پادرا طراحی و اجرا گردیده است. مشخصات آسانسورها به شرح ذیل می باشد.
۳ دستگاه تیپ A:

  • دارای مجموعا ۱۲ ایستگاه (توقف)
  • ظرفیت ۷ نفرمعادل ۵۲۵ کیلوگرم 
  • تمام اتوماتیک 

۱ دستگاه تیپ B:

  • دارای مجموعا ۱۲ ایستگاه (توقف)
  • ظرفیت ۲۰ نفر معادل ۱۵۰۰ کیلوگرم
  • تمام اتوماتیک

نصب آسانسور

نصب آسانسور

نصب آسانسور

نصب آسانسور

نصب آسانسور

نصب آسانسور

نصب آسانسور

نظرات :
ارسال نظر :
آخرین مطالب :