فتوسل (چشمی) آسانسور

فروش و نصب فتوسل (چشمی) آسانسور

فتوسل (چشمی) آسانسور

فتوسل (چشمی) آسانسور

جزء قطعات ایمنی آسانسورها می باشد و موانع را در مسیر ورودی کابین تشخیص میدهد. در صورت وجود مانع درب آسانسور بسته نمی شود و حرکت نمیکند. 

فروش و نصب فتوسل (چشمی) آسانسور

نوع برند ساخت کشور توضیحات
نقطه ای   ایران  
پرده ای WECO چین  

 

نظرات :
ارسال نظر :
آخرین مطالب :