ساختمان سازه گستر سایپا

نصب و اجرای 4 دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک در ساختمان سازه گستر سایپا

ساختمان سازه گستر سایپا

ساختمان سازه گستر سایپا

پروژه باز طراحی و بازسازی  4 دستگاه آسانسور کششی ساختمان سازه گستر سایپا، در سال 84 توسط شرکت اوج گستران پادرا با مشخصاتی که به شرح ذیل می باشد ، نصب و راه اندازی شده است . 

  • 7 توقف
  • ظرفیت 8 نفره معادل 600 گیلوگرم 
  • تمام اتوماتیک

 

 

نظرات :
ارسال نظر :
آخرین مطالب :