موتور گیربکس مونتاناری (Montanari)

یکی از موتورهای پر کاربرد در صنعت آسانسور می باشد . این موتور در کشور ایتالیا با بهترین کیفیت ساخته میشود.

موتور گیربکس مونتاناری (Montanari)
موتور آسانسور

موتور گیربکس مونتاناری

یکی از موتورهای پر کاربرد در صنعت آسانسور می باشد . این موتور در کشور ایتالیا با بهترین کیفیت ساخته میشود. قابلیت استفاده در محیط های با ترافیک بالا را دارد. 

موتور گیربکس مونتاناری

جهت دریافت کاتالوگ موتور گیرلس آسانسور مونتاناری کلیک کنید.