موتور گیربکس فرشباف

این موتور در ایران طراحی و تولید شده است . این موتورها از نظر کیفیت ، کارایی و ایمنی با موتورهای وارداتی رقابت می کنند.

موتور گیربکس فرشباف

موتور گیربکس فرشباف

این موتور در ایران طراحی و تولید شده است . این موتورها از نظر کیفیت ، کارایی و ایمنی با موتورهای وارداتی رقابت می کنند. همچنین منطبق با استاندارد EN81 اروپا می باشد . 

موتوز گیربکس فرشباف

جهت دریافت کاتالوگ موتور آسانسور گیربکس فرشباف کلیک کنید.