موتور گیرلس مونادرایو (Monadrive)

این نوع موتور در مدل های مختلف با تکنولوژی پیشرفته در چین تولید می شود . یکی از مهمترین مزایای موتور مونادرایو این است که در طول یک روز میتوان 240 بار از آن استفاده کرد .

موتور گیرلس مونادرایو (Monadrive)
موتور آسانسور

موتور گیرلس مونادرایو

این نوع موتور در مدل های مختلف با تکنولوژی پیشرفته در چین تولید می شود . یکی از مهمترین مزایای موتور مونادرایو این است که در طول یک روز میتوان 240 بار از آن استفاده کرد . به دلیل قطر قرقره ای که در ساخت آنها استفاده شده است ، بسیار ایمن می باشد . 

موتور گیرلس مونادرایو

جهت دریافت کاتالوگ موتور آسانسور گیرلس مونادرایو کلیک کنید.