موتور گیربکس سیکور ایرانی ( SICOR )

یکی از نشانه های کیفیت این موتور این است که با روغن سنتیتیک پر شده است و نیازی به تزریق روغن گیربکس ندارد.

موتور گیربکس سیکور ایرانی (  SICOR )

موتور گیربکس سیکور ایرانی

محصولی با کیفیت و راندمان بالا می باشد . یکی از نشانه های کیفیت این موتور این است که با روغن سنتیتیک پر شده است و نیازی به تزریق روغن گیربکس ندارد. نکته دیگری که نشان دهنده کیفیت این موتورها می باشد ، ظرفیت 2600 کیلوگرمی استاتیک آنهاست . همچنین منطبق با استاندارد EN81 اروپا ساخته می شود. 

موتور گیربکس سیکور ایرانی

 

جهت دریافت کاتالوگ انواع موتور گیربکس سیکور ایرانی کلیک کنید. 
موتور گیربکس سیکور مدل IR10
موتور گیربکس سیکور مدل IR20