درب آسانسور یاران

این نوع درب ها در مدل و رنگ های متنوعی تولید و عرضه میشوند. 

درب آسانسور یاران

درب آسانسور یاران 

این نوع درب ها در مدل و رنگ های متنوعی تولید و عرضه میشوند. برخی از مزایای درب های آسانسور یاران عبارتند از : 

  • تنوع تولید در اندازه و ابعاد مختلف 
  • حرکت نرم و بی صدا 
  • امکان تنظیم سرعت در کلیه نقاط درب 
  • عرضه به صورت اینکدر و دو سرعته