درب آسانسور روانکار

درب های آسانسور روانکار از متریال با کیفیت داخل کشور تولید میشوند. 

درب آسانسور روانکار
قطعات آسانسور

درب آسانسور روانکار

درب های آسانسور روانکار از متریال با کیفیت داخل کشور تولید میشوند. انواع درب های تولید شده توسط شرکت روانکار عبارتند از :

درب های سه لته تلسکوپی روانکار سماتک، درب های سانترال فول دو لته روانکار سماتک، درب های فول تله سانترال چهار لته و شش لته روانکار سماتک، درب های اکو روانکار سماتک، درب های سینوسی کابین روانکار سماتک، درب های سیستم تلسکوپی - کابین روانکار سماتک، درب کابین فول SIN درب طبقه روانکار سماتک.

 

نظرات :
ارسال نظر :
آخرین مطالب :