تابلو فرمان پار کنترل

تابلو فرمان آسانسور پار کنترل با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته و دانش روز توسط مهندسین توانمند در ایران با کیفیت بالا طراحی و تولید شده است.

تابلو فرمان پار کنترل

تابلو فرمان پار کنترل 

تابلو فرمان آسانسور پار کنترل با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته و دانش روز توسط مهندسین توانمند در ایران با کیفیت بالا طراحی و تولید شده است. این تابلو فرمان در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه میشود. مانند : 

  • تابلو فرمان آسانسور مدل اسمارت دو سرعته تلفیقی با نجات اضطراری
  • تابلو فرمان آسانسور مدل اسمارت دوسرعته (بدون درایو)
  • تابلو فرمان آسانسور مدل آلفا دوسرعته (بدون درایو)
  • تابلو فرمان آسانسور مدل آلفا درایو دار
  • تابلو فرمان آسانسور مدل آلفا درایو دار تلفیقی با نجات اضطراری
  • تابلو فرمان آسانسور مدل TRON