کابین های لوکس و صادراتی جنرال کابین

انواع کابین های آسانسور لوکس و صادراتی جنرال کابین

کابین های لوکس و صادراتی جنرال کابین

انواع کابین های آسانسور لوکس و صادراتی جنرال کابین

یکی از تولید کنندگان برتر کابین آسانسور در داخل کشور می باشد . 

جهت راه اندازی آسانسور ،  بسته به نیاز پروژه کابین آسانسور شامل قطعاتی به شرح ذیل می باشد :

کابین، یوک یا کاراسلینگ، کادروزنه، فریم ضربه گیر زیرکابین، سینی زیرکابین، کفشک کابین و کادر وزنه، پاراشوت در پروژه های گیربکس، نرده بان محافظ روی کابین، سنگ کف 

به دلیل لوکس بودن این کابین ها قیمت آنها از 190 میلیون تومان شروع می شود. 

انواع کابین های آسانسور لوکس و صادراتی جنرال کابین

 

نظرات :
ارسال نظر :
آخرین مطالب :