تابلو فرمان آرمان فراز

این تابلو فرمان تولید داخلی می باشد که دارای راندمان مناسبی می باشد و به صورت 3vf تولید میشود.

تابلو فرمان آرمان فراز
قطعات آسانسور

تابلو فرمان آرمان فراز

این تابلو فرمان تولید داخلی می باشد که دارای راندمان مناسبی می باشد و به صورت 3vf تولید میشود. 

مزایای تابلو فرمان آرمان فراز : 

نصب آسان و بدون نیاز به سیم کشی جداگانه 

عملکرد اتوماتیک سیستم نجاب اضطراری هنگام قطع برق 

امکان تشخیص خطا و ثبت آن در تابلو 

تابلو فرمان آرمان فراز

 

 

نظرات :
ارسال نظر :
آخرین مطالب :