موتور گیربکس الکو (ELCO)

این موتور با کیفیت بالا تولید داخلی می باشد . مهمترین مزیت آن تطبیق با شرایط آب و هوایی کشور است.

موتور گیربکس الکو (ELCO)
موتور آسانسور

موتور گیربکس الکو

این موتور با کیفیت بالا تولید داخلی می باشد . مهمترین مزیت آن تطبیق با شرایط آب و هوایی کشور است. به دلیل تنوع بالا و قیمت مناسب از محبوبیت بالایی بین سازندگان برخوردار است. 

موتور گیربکس الکو