موتور گیربکس بهران

مزیت استفاده از موتور گیربکسی آسانسور این است که با کمک گیربکس، میزان گشتاور موتور بالا رفته و سرعت آسانسور کاهش یابد

موتور گیربکس بهران
موتور آسانسور

موتور گیربکس بهران

 این موتور از یک سیستم گیربکس برای انتقال قدرت از موتور به مکانیزم آسانسور استفاده می‌کند. موتور آسانسور گیربکسی عموماً شامل دو بخش اصلی است: موتور اصلی و گیربکس. موتور اصلی مسئول تولید قدرت و گشتاور است که لازم است تا مکانیزم آسانسور را حرکت دهد. گیربکس به عنوان یک واسطه بین موتور و مکانیزم آسانسور عمل می‌کند و وظیفه تغییر سرعت و تحویل قدرت به مکانیزم را برعهده دارد. گیربکس موتور آسانسور معمولاً شامل صفحات دنده‌دار است که به وسیله آنها تغییر سرعت و افزایش یا کاهش گشتاور انجام می‌شود. با توجه به نیاز آسانسور، گیربکس می‌تواند نسبت دنده‌ها را تغییر دهد تا سرعت آسانسور را تنظیم کند.

موتور گیربکس بهران

مزیت استفاده از موتور گیربکسی آسانسور بهران این است که با کمک گیربکس، میزان گشتاور موتور بالا رفته و سرعت آسانسور کاهش یابد. این امر می‌تواند در بهبود کارایی و عملکرد سیستم آسانسور تأثیرگذار باشد. همچنین، با استفاده از گیربکس، می‌توان به صورت دقیق‌تری سرعت آسانسور را تنظیم کرده و قدرت مورد نیاز را به مکانیزم منتقل کرد.