تجلیل از پادرا در همایش یکصد شرکت مشتری مدار در سال 1401

بزرگترین دستاورد ما در این سالها جلب رضایت حداکثری مشتریان در حوزه های مخلتف آسانسور و پله پرقی بوده و هست . از این رو خداوند منان را شاکریم که توانستیم گامی بزرگ در راستای این هدف برداریم.

تجلیل از پادرا در همایش یکصد شرکت مشتری مدار در سال 1401

بزرگترین دستاورد ما در این سالها جلب رضایت حداکثری مشتریان در حوزه های مخلتف آسانسور و پله پرقی بوده و هست . از این رو خداوند منان را شاکریم که توانستیم گامی بزرگ در راستای این هدف برداریم.

مفتخریم که در پایان سال 1401 با حضور در سومین اجلاس سراسری به عنوان یکی از یکصد شرکت برتر مشتری مدار انتخاب شده ایم . 

نظرات :
ارسال نظر :
آخرین مطالب :