مجتمع تجاری و پردیس سینمایی شاهین اسپادانا 

نصب و اجرای 2 دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک در مجتمع تجاری و پردیس سینمایی شاهین اسپادانا 

مجتمع تجاری و پردیس سینمایی شاهین اسپادانا 

مجتمع تجاری و پردیس سینمایی شاهین اسپادانا 
این ساختمان واقع در فلکه سوم تهرانپارس و دارای ۱۳ ایستگاه(توقف)می باشد. به دلیل کاربری اداری و تجاری این مجتمع، آسانسورها با توجه به میزان ترافیک زیاد و ظرفیت جابجایی بالا طراحی و اجرا گردیده است.
مشخصات آسانسورها به شرح ذیل می باشد : 

  • ۲ دستگاه آسانسور 
  • با ظرفیت ۱۳ و ۱۵ نفره
  • دارای ۱۱ توقف 
  • تمام اتوماتیک