نتایج جستجو برای بازسازی و اورهال آسانسور

تعویض روغن آسانسور
آسانسور پادرا 1403/03/19

تعویض روغن آسانسور

روغن آسانسور تاثیر مسقیم بر کارکرد موتور و دیگر اجزا آسانسور دارد که باید به صورت منظم تعویض گردد . یکی از کار های سرویس آسانسور تعویض روغن است .

تعویض تابلو فرمان فرسوده آسانسور
آسانسور پادرا 1403/03/22

تعویض تابلو فرمان فرسوده آسانسور

در آسانسور سیستم عملکرد صحیح و ایمنی آسانسور به عهده تابلو فرمان آسانسور است . از همین رو، تعویض آن موجب بهبود عملکرد آسانسور و حرکت آن می شود.

تعویض سیم بکسل آسانسور
آسانسور پادرا 1403/03/26

تعویض سیم بکسل آسانسور

ساختار سیم بکسل از سیم ها و رشته ها به صورت مارپیچ به هم تنیده شده است و در نهایت یک سیم ضخیم را تشکیل داده اند . با ما همراه باشید .

تعداد کل صفحات: 1 و تعداد کل نتایج 3