نمونه کار ها

ساختمان پتروشیمی رسولی
آسانسور پادرا 1402/06/01
ساختمان پتروشیمی رسولی

طراحی و اجرا یک دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک توسط شرکت اوج گستران پادرا در ساختمان پتروشیمی رسولی

ساختمان نان سحر
آسانسور پادرا 1402/06/18
ساختمان نان سحر

طراحی و نصب یک دستگاه آسانسور در ساختمان نان سحر

ساختمان مسکونی سعادت آباد
آسانسور پادرا 1402/06/18
ساختمان مسکونی سعادت آباد

طراحی و نصب آسانسور مسکونی در ساختمان سعادت آباد

تعداد کل صفحات: 2 و تعداد کل نتایج 13